Pracownia Projektowa PROGAZ-PP


Zajmuje się kompleksowym realizowaniem prac projektowych. Nasi doświadczeni Projektanci przez cały okres istnienia firmy wykonali setki prac projektowych od małych instalacji po wielokilometrowe sieci gazowe. Zmagaliśmy się z szeregiem różnego rodzaju trudności i wyzwań, jednakże ze wszystkich staraliśmy się wyjść obronną ręką.

Projektowanie

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie:

 
Projektów sieci i urządzeń gazowych wysokiego i niskiego ciśnienia
Projektów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 
wewnętrznych i zewnętrznych instalacji gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Projektów punktów, zespołów i stacji gazowych redukcyjnych, pomiarowych, redukcyjno-pomiarowych I oraz II stopnia
Pełnienia nadzorów autorskich i inwestorskich nad budową urządzeń oraz sieci wykonywanych w technologii stalowej oraz technologii PE
Projektów tymczasowej organizacji ruchu na potrzeby prowadzenia prac budowlanych
kosztorysowania prac budowlanych